Poštovani/a,

Čast i zadovoljstvo nam je pozvati Vas na učešće na Šestoj međunarodnoj naučnoj konferenciji o ekonomskom razvoju i životnom standardu – EDASOL 2016 , na temu: EVROPSKA UNIJA, INTEGRACIJE I ZAPADNI BALKAN – ŠANSE I IZAZOVI ZA DRUŠTVENO-EKONOMSKI RAZVOJ koja se održava u Banjoj Luci dana 21.oktobra 2015.godine. Glavni organizator konferencije je PANEVROPSKI UNIVERZITET „APEIRON“ BANJA LUKA, Fakultet poslovne ekonomije.

U prilogu Vam dostavljamo:

1. Listu učesnika

2. Nacrt dnevnog reda

Molimo Vas da nas, ukoliko iz nekog razloga budete spriječeni da prisustvujete skupu, blagovremeno obavjestite o tome. Svakako će nam biti čast ugostiti Vas na konferenciji, i to u petak 21.oktobra 2016. godine sa početkom u 10:30h. Radujemo se Vašem dolasku u Banja Luku.

S poštovanjem, Vaši,

U Banja Luci, 10.oktobra 2016.

Prof. dr Zorka Grandov                                             Prof. dr Sanel Jakupovic

Predsjednik programskog odbora                      Predsjednik organizacionog odbora

EDASOL 2016 - Economic development and Standard of living

AGENDA

VI. International scientific conference on economic development

and standard of living

E D A S O L   2 0 1 6

Economic development  and Standard of living

Theme:

EUROPEAN UNION, INTEGRATION AND THE WESTERN BALKAN – OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR SOCIO – ECONOMIC DEVELOPMENT

October 21, 2016 – Banja Luka

AGENDA  EDASOL 2016

[Conference Language: English / BiH]

The Organizer retains the right to change and/or adjust the Agenda

Thrusday,  October 20, 2016

Arrival and accommodation of participants who live outside Banja Luka in Hotel „DOM PENZIONERA“, or alternatively, a list of hotels on the internet page wwww.banja-luka-hotels.eurobookings.com

20:00     Gala dinner (Party dress code / Business dress code)

Venue: Restaurant Hotel „Bosna“, 1st floor, Address: Kralja Petra I Karađorđevića 97, Banja Luka

Friday, October 21, 2016 (CONFERENCE  DAY)

Registration desk will be opened from 09:30 – 17:00 on conference day

Venue: Pan-European University Apeiron (PEUA), front door, 1st floor (Room 3: Wardrobe for participants)

10:30 – 11:30

 

 OPENING CEREMONY, WELCOMING SPEECHES

Venue: (PEUA), Room - amphitheater A-1, first floor

Presiding: Zorka Grandov

Working presidency: Sanel Jakupović, Tomaž Kramberger, Wolfgang Berger, Vinko Kandžija

10:30 – 10:35

Sanel Jakupović – welcoming speech

Dean of the Faculty of business economics,

President of organizing board EDASOL, Pan-european University Apeiron, Banja Luka

10:35 – 10:40

Esad Jakupović – welcoming speech

Rector of the Pan-european University Apeiron, Banja Luka

10:40 – 10:45

Bojan Rosi – welcoming speech

Dean of the Faculty of logistics in Celje, University of Maribor, Slovenia

10:45 – 10:50

Zorka Grandov opening ceremony

President of programme board EDASOL, Pan-european University Apeiron, Banja Luka,

10:50 - 11:45 

PANEL SESSION (P-1)  / KEYNOTE SPEECHES

Venue: (PEUA), Room A-1

MODERATORS: Zorka Grandov, Sanel Jakupović, Marko Laketa

SECRETARY: Jana Aleksić

10:45 – 11:00

Vinko Kandžija – PRISTUPANJE BOSNE I HERCEGOVINE EVROPSKOJ UNIJI I IPA FONDOVI – TEMELJ RESTRUKTURIRANJA I KONVERGENCIJE, Academician, Faculty of Economics in Rijeka, University of Rijeka, Croatia

11:00 – 11:15

Vlatka Bilas/Sanja Franc – THE EFFECTS OF MEGA-REGIONAL TRADE AGREEMENTS ON THE MULTILATERAL TRADING SYSTEM, Full/Assoc. professor, Faculty of Economics in Zagreb, University of Zagreb, Croatia

11:15 – 11:30

Tomaž Kramberger – INTER-PORT COMPETITION: USING DRY PORTS TO EXTEND THE PORT IN HINTERLAND, Associate professor, Faculty of logistics in Celje, University of Maribor, Slovenia

11:30 – 11:45

Wolfgang Berger -– PROFESSIONAL ETHICS AND ANTI-CORRUPTION WITH REFERENCE TO THE ETHICS CODE OF THE AUSTRIAN TAX ADMINISTRATION, University of Vienna, Ministry of finance, Austria

11:45 - 12:30

GROUP PHOTO / PRESS / CAFFE PAUSE/ NETWORKING

Venue: PEUA, 1st floor

  • Foto & caffe: Aula/ HOSTING: Sanja Šaula
  • Press: Conference room 1. HOSTING: Marijana Petković

 

12:30 - 16:30       WORKING IN SECTION SESSIONS

                            Venue: (PEUA), Room A-1, Room A-2

SCHEDULE is listed in alphabetical order of presenters. The changes of schedule can be agreed with moderators of section sessions.Presentation of papers last for 8 minutes. In case of using video presentations deliver the material to responsible person before the start of the working part of the Conference.

12:30 – 14:00     SECTION SESSION (S-I), TOPICS: ECONOMY AND ECONOMIC POLICY (I), INFRASTRUCTURE,

                            TECHNOLOGY, EDUCATION AND RESEARCH (IV)

                            Presentations of the participants (8 minutes)

                               Venue: (PEUA), Room amphitheater A-1, first floor

                               Moderators: Bogdana Vujnović-Gligorić, Milanka Aleksić, Nina Uremović

                               Secretary: Marica Banović

12:30-12:38

ALAGIĆ OGNJEN

CARINSKE VRIJEDNSOTI U BIH U SKLADU SA SPORAZUMOM OD VRIJEDNOSTI  STO-A EVROPSKOM REGULATIVOM I INSTRUMENTIMA I ALATIMA SCO-A

12:38-12:46

BAHRUDIN HRNJICA

MATEMATIČKO MODELIRANJE INŽENJERSKIH PROBLEMA KORIŠTENJEM METODE GENETSKOG PROGRAMIRANJA

12:46-12:54

BAJIĆ JELENA

PERSONALNA I PROFESIONALNA EDUKACIJA KAO NOVA MOTIVACIJA SAVREMENOG ČOVJEKA

12:54-13:02

BOJIĆ JELENA

LANDIKA MIRJANA

MODELLING OF BUSINESS-ECONOMIC STRATEGIES AS A PLATFORM OF INVESTMENT POLICY IN THE RISK EXPOSURE

13:02-13:10

ELVIR JUGO

STOJANOVIĆ VLADIMIR

UNAPREĐENJE POSLOVANJA PRIMJENOM KONCEPTA KORPORATIVNOG PREDUZETNIŠTVA U SAVREMENIM TRŽIŠNIM USLOVIMA

13:10-13:18

JAKUPOVIĆ SANEL

ŠUPUKOVIĆ VEDRAN

MONITORING BAZE KUPACA KAO DETERMINANTA LIKVIDNSOTI I FAKTOR STABILNSOTI NA SEKUNDARNOM TRŽIŠTU AUTODIJELOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

13:18-13:26

LAKETA LUKA

LAKETA MARKO

VERTIKALNI MENADŽMENT U FUNKCIJI PRODAJE

13:26-13:34

LANDIKA MIRJANA

MODELIRANJE INERKOLERACIONIH FAKTORA KAO PLATFORME UPRAVLJANJA KVALITETOM HOTELIJERSKOG POSLOVANJA U BIH

13:34-13:42

MIŠETIĆ IVAN

TATALOVIĆ MIRKO

BAJIĆ ANDREJ

ANALIZA POKRETAČKIH SNAGA I OGRANIČENJA U PROGNOZAMA RAZVOJA

AVIOPRIJEVOZA

13:42-13:50

NIKOLOVSKI ALEKSANDAR

ARSOVSKI LAZAR

TRIPUNOSKA MAJA

MARKETING STRATEGIES FOR THE PREPARATION OF FUTURE PROFFESIONALS WHO WILL BE EMPLOYED IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

13:50-13:58

PETRIĆ MILICA

POLOŽAJ MATERNJEG JEZIKA U NASTAVI I OBRAZOVANJU

 

14:00 - 15:00       LUNCH / NETWORKING

                               Venue: PEUA, Aula, 1st floor

15:00 – 16:00      SECTION SESSION (S-I), TOPICS: ECONOMY AND ECONOMIC POLICY (I), INFRASTRUCTURE,

                            TECHNOLOGY, EDUCATION AND RESEARCH (IV)

                            Presentations of the participants (8 minutes)

                               Venue: (PEUA), Room amphitheater A-1, first floor

                               Moderators: Bogdana Vujnović-Gligorić, Milanka Aleksić, Nina Uremović

                               Secretary: Marica Banović

15:00-15:08

STANOJEVIĆ DRAŽENA

SAVREMENI TRENDOVI U OBUCI I RAZVOJU LJUDSKIH RESURSA

15:08-15:16

TATALOVIĆ MIRKO

BAJIĆ  JASMIN

KUČKO  KREŠIMIR

OPTIMIZACIJA UPRAVLJANJA KOMERCIJALNIM AKTIVNSOTIMA AVIOKOMPANIJE

15:16-15:24

TRAVAR OSTOJA

KLJAJIĆ MILE

FINANSIRANJE NOVIH PROIZVODA TRANSNACIONALNIH KOMPANIJA KAO NAČIN POZICIONIRANJA NA SVJETSKOM TRŽIŠTU

15:24-15:32

TRIPUNOSKI MIRKO

FISNIK FERATI

BORCHE SIBINOVSKI

PRODUCT DESING IN THE SERVICE OF QUALITY INTERNATIONAL MARKETING

15:32-15:40

VUJNOVIĆ-GLIGORIĆ BOGDANA

BANOVIĆ MARICA

FIGUREK ALEKSANDRA

MOGUĆI EFEKTI POTENCIJALNOG SMANJENJA ROKOVA DOSPIJEĆA TREZORSKIH ZAPISA U REPUBLICI SRPSKOJ

15:40-15:48

VUJNOVIĆ-GLIGORIĆ BOGDANA

KOJIĆ VIŠNJA

ŠOJA TIJANA

MOGUĆNOSTI ZA POVEĆANJE JAVNIH PRIHODA OD OPOREZIVANJA ELEKTRONSKE TRGOVINE U BIH

15:48-15:56

KULOVIĆ MIRSAD

VREDNOVANJE SAOBRAĆAJNIH PROJEKATA U KOMPLEKSNIM INSTITUCIONALNIM USLOVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

15:56-16:04

MAJA ĐOKIĆ

BILJANA LUKIĆ

MERI NEŠKOVIĆ

 

IZAZOVI GLOBALNIH TRŽIŠTA I PROBLEMI INTERNACIONALIZACIJE USLUGA

 

 

16:00 - 16:30       CONCLUSIONS AND CLOSING OF CONFERENCE /

                            NETWORKING / REPORT TO „EMC REVIEW“ JOURNAL /

                            ANNOUNCEMENT FOR NEW CONFERENCE IN YEAR 2017 – „EDASOL 2017“

                            Venue: (PEUA), Room amphitheater A-1, first floor

                               President of the programme board EDASOL 2016: Zorka Grandov,

12:30 – 14:00     SECTION SESSION (S-II), TOPICS: NATURAL RESOURCES, ENERGY, ENVIROMENT AND HEALTH

                           (II), INSTITUTION, LAW, LEGISLATION AND SECURITY, CULTURE AND MEDIA (III), EUROPEAN

                           INTEGRATION, INTERNATIONAL COOPERATION, PROCESSES AND PROGRAMS (V)

                            Presentations of the participants (8 minutes)

                               Venue: (PEUA), Room small amphitheater A-2, first floor

                               Moderators: Vladimir Stojanović, Dragan Kolev, Jugo Elvir

                               Secretary: Vanja Sredojević

12:30-12:38

BAHTIĆ SADIK

ČOLAKOVIĆ NAMIK

MULIĆ MUSTAFA

KOHEZIJSKO JAČANJE KAO KLJUČ EKONOMSKOG PROSPERITETA DRŽAVA ZAPADNOG BALKANA

12:38-12:46

JAKUPOVIĆ SANEL

ALEKSIĆ MILANKA

NOVAKOVIĆ VESNA

CONTRIBUTION OF CEFTA AGREEMENT TO THE DEVELOPMENT OF CEFTA ECONOMICS EXAMPLE BOSNIA AND HERZEGOVINA

12:46-12:54

KAHRIMANOVIĆ BEĆIR

VUJNOVIĆ BOGDANA

MOGUĆNOSTI I NAČINI FINANSIRANJA POLJOPRIVREDE U REPUBLICI SRPSKOJ

12:54-13:02

KOLEV DRAGAN

TAJNA DIPLOMATIJA I INTERESNE SFERE: PRIMER BLKANSKOG POLUOSTRVA

13:02-13:10

KOMLJENIĆ DANIELA

STRATEGIJA RAZVOJA ZA SEKTOR KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE LAKTAŠI

13:10-13:18

LAJŠIĆ HELENA

TRENUTNO STANJE ŠANSE I IZAZOVI ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA U OBLASTI KULTURE REPUBLIKE SRPSKE

13:18-13:26

MILETIĆ DALIBOR

VOJVODIĆ ANKA

VOJVODIĆ MARKO

SRBIJA U VRTLOGU EVROPSKIH INTEGRACIJA

13:26-13:34

NEŠKOVIĆ-MARKOVIĆ DRAGANA

STEVANOVIĆ-ČARAPINA HRISTINA

STOJANOVIĆ-BJELIĆ LJILJANA

METODE ZA MODELOVANJE UPRAVLJANJA OTPADOM

13:34-13:42

PROJOVIĆ IVANA

KOLEV DRAGAN

KORPORATIVNA KOMUNIKACIJA U FUNKCIJI RAZVOJA POSLOVANJA

13:42-13:50

RANĐELOVIĆ DRAGANA

LJAJIĆ SAMIR

ZAŠTITA POTROŠAČA U INTERNET PRODAJI – STEPEN HARMONIZAICJE SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE

13:50-13:58

SIMIĆ SLOBODAN

JANKOVIĆ BRANE

ENERGETSKA BEZBJEDNOST KAO VAŽAN DIO SAVREMENIH GEOPOLITIČKIH PROCESA

 

14:00 - 15:00       LUNCH / NETWORKING

                               Venue: PEUA, Aula, 1st floor

15:00 – 16:00      SECTION SESSION (S-II), TOPICS: NATURAL RESOURCES, ENERGY, ENVIROMENT AND HEALTH

                           (II), INSTITUTION, LAW, LEGISLATION AND SECURITY, CULTURE AND MEDIA (III), EUROPEAN

                           INTEGRATION, INTERNATIONAL COOPERATION, PROCESSES AND PROGRAMS (V)

                            Presentations of the participants (8 minutes)

                               Venue: (PEUA), Room small amphitheater A-2, first floor

                               Moderators: Vladimir Stojanović, Dragan Kolev, Elvir Jugo

                               Secretary: Vanja Sredojević

15:00-15:08

STOŠIĆ MIHAJLOVIĆ LJILJANA

JEVTIĆ PETRONIJE

JEVTIĆ MIROSLAVA

POSLOVNE STRATEGIJE I ODRŽIVA KONKURENTSKA PREDNSOT U NESTABILNIM USLOVIMA POSLOVANJA

15:08-15:16

TADIĆ DARKO

BALKANIZACIJA MEDIJA: RAMPA NA PUTU EVROPSKIH INTEGRACIJA

15:16-15:24

TOPIĆ MILAN 

 KARIN TSCHIGGERL

IDENTIFYING “HOT SPOTS” FOR ENERGY EFFICIENCY IN THE FOUNDRY INDUSTRY

15:24-15:32

TOŠOVIĆ RADULE

MINERALNI SEKTOR I MINERALNA EKONOMIJA KAO OSNOVE DRUŠTVENOEKONOMSKOG RAZVOJA ZEMLJE

15:32-15:40

TEŠIĆ ZORAN

MODELI ANTICIPATIVNOG UPRAVLJANJA DEVIZNIM RIZIKOM

16:00 - 16:30       CONCLUSIONS AND CLOSING OF CONFERENCE /

                            NETWORKING / REPORT TO „EMC REVIEW“ JOURNAL /

                            ANNOUNCEMENT FOR NEW CONFERENCE IN YEAR 2017 – „EDASOL 2017“

                            Venue: (PEUA), Room amphitheater A-1, first floor

                               President of the programme board EDASOL 2016: Zorka Grandov,