Održan naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu „EDASOL 2016“

NAUČNIM RADOVIMA DO EVROPSKE UNIJE  

Na Panevropskom univerzitetu 21. oktobra sa preko 150 učesnika održana je naučna konferencija o ekonomskom razvoju i životnom standardu  „EdaSol 2016“.

  • Ovo je šesta godina za redom u kojoj „EDASOL“ prezentuje rezultate istraživanja 85 autora iz zemalja okruženja, Austrije i Njemačke. Tema ovogodišnje Konferenicje je EVROPSKA UNIJA, INTEGRACIJE I ZAPADNI BALKAN – ŠANSE I IZAZOVI ZA DRUŠTVENO-EKONOMSKI RAZVOJ. Cilj nam je da razmotrimo pozicije zemalja Zapadnog Balkana u svjetlu evropskih integracijskih procesa. Budući da su sve zemlje Zapadnog Balkana, koje još nisu postale članice Evropske Unije (Bosna i Hercegovina,Srbija, Makedonija, Crna Gora i Albanija), donijele političke odluke u vezi sa integracijama i ostvarivanjem članstva u EU, potrebno je na naučnoj i stručnoj osnovi razmotriti različite aspekte političkih, ekonomskih i drugih društvenih procesa u zemljama Zapadnog Balkana, stanju unutar institucija Evropske Unije i zemalja članica, kao i u širem regionalnom i globalnom političkom i ekonomskom kontekstu, naglasio je profesor Sanel Jakupović, predsjednik Organizacionog odbora „EDASOL-a 2015“.

Prof. dr Vinko Kandžija sa Ekonomskog fakulteta u Rijeci u uvodnom izlaganju govorio je na temu „Pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj Uniji i IPA fondovi – temelj, restrukturisanja i konvergencije.

  • Samo ulazak Bosne i Hercegovine u EU može riješiti brojne političke i ekonomske probleme sa kojima se ova zemlja trenutno suočava, rekao je profesor Kandžija. Dodao je da BiH na evropskom putu otežavaju složena unutrašnja struktura i nejasne strateške politike, a da bi akademska zajednica trebala privrednicima olakšati pristup evropskom tržištu i ulažiti bolne reforme. Smatra i da BiH može učiti iz primjera Hrvatske.

Wolfgang Berger, profesor Univerziteta u Beču i zaposlenik Ministarstva finansija Austrije, govoreći o  profesionalnoj etici i antikorupciji u odnosu na etički kodeks poreske uprave Austrije istakao je važnost borbe protiv korupcije u svakoj zemlji.

„EDASOL“ su u organizaciji kao partneri podržale institucije iz pet država, čiji predstavnici su takođe prisustvovali naučnom skupu: Tambovski državni univerzitet iz Rusije, Fakultet za logistiku u Celju, Univerziteta u Mariboru, Ekonomski fakultet iz Rijeke, Ekonomski fakultet Univerziteta FON iz Skoplja i Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija u Beogradu.

Banja Luka, 21. oktobar 2016. godina                                          Služba za odnose sa javnošću