-------------------------------------EDASOL 2019-------------------------------- NOVI DATUM ODRŽAVANJA JE 15. I 16. NOVEMBAR 2019.

IX Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu

E D A S O L   2 0 1 9

Economic development and Standard of living

Tema:

STANJE I PERSPEKTIVE DRUŠTVENO-EKONOMSKOG RAZVOJA ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE

 

Poštovani,

 

Obavještavamo Vas da je zbog organizacionih razloga datum održavanja konferencije pomjeren na 15. i 16. novembar 2019. U skladu s tim došlo je do promjene rokova / važnih datuma, te oni sada glase:

 

  • Rok za dostavljanje radova je do 24.10.2019. godine
  • Obavještenja / potvrde o prihvaćanju radova na konferenciji, zajedno sa pozivom za prezentaciju rada na konferenciji  biće dostavljeni do 31.10.2019. godine
  • Agenda konferencije biće dostavljena najkasnije do 07.11.2019. godine
  • Rok za registraciju i plaćanje kotizacije: 07.11.2019. godine

 

Hvala Vam na razumijevanju,

Organizacioni odbor

----------------------------- Drugi poziv za učešće -----------------------------