EDASOL 2019 - AGENDA

IX Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu

                                              E D A S O L   2 0 1 9

AGENDA  EDASOL 2019

[ Jezici: Engleski/ jezici naroda u BiH ]

Organizator zadržava pravo izmjene agende.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Četvrtak, 14.novembar, 2019

 

19:00      Svečana večera (Party dress code / Business dress code)

Mjesto: Restaurant Hotel „Bosna“, 1st floor, Address: Kralja Petra I Karađorđevića 97, Banja Luka

 

Petak, 15.novembar, 2019 (DAN KONFERENCIJE)

Desk za registraciju biće otvoren od 09:30 – 17:00

Mjesto: Panevropski univerzitet Apeiron (PEUA), ulaz, prvi sprat (Učionica 3: garderoba za učesnike)

10:30 – 11:50

 

CEREMONIJA OTVARANJA, DOBRODOŠLICA

Mjesto: (PEUA), Amfiteatar A-1, prvi sprat

Predsjedavanje: Sanel Jakupović

Radno predsjedništvo: Milenko Stanić, Mile Bošnjak, Mirko Tripunoski, Jamila Jaganjac

10:30 – 10:40

Prof.dr.Sanel Jakupović –dobrodošlica

Prorektor za naučni rad i međunarodnu saradnju Panevropskog univerziteta Apeiron

Predsjednik organizacionog odbora EDASOL, Univerzitet Apeiron

10:40 – 10:45

Prof.dr. Zoran Ž. Avramović – dobrodošlica

Akademik, Rektor Panevropskog univerziteta Apeiron

10:45 – 10:50

Prof.dr.Radovan Višković – svečano otvaranje

Predsjednik Vlade Republike Srpske

10:50 - 11:50

PANEL SESIJA (P-1)  / UVODNI REFERATI

Mjesto: (PEUA), Amfiteatar A-1

MODERATOR: Sanel Jakupović; SEKRETAR: Aljoša Kostić

10:50 – 11:10

Prof.dr.Milenko Stanić – KLJUČNI TRENDOVI DRUŠTVENOG RAZVOJA KOJI DETERMINIŠU NAŠU BUDUĆNOST – iz ugla dnevne štampe, Republika Srpska i region, redovni profesor, prorektor Univerziteta Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

11:10 – 11:30

Doc.dr.Mile Bošnjak – REAL EFFECTIVE EXCHANGE RATE AND UNEMPLOYMENT ACROSS POST-TRANSITION EUROPE, docent, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska

11:30 – 11:50

Jasmin Bajić – STRATEGIJE RESTRUKTURIRANJA ZRAKOPLOVNE KOMPANIJE U FUNKCIJI RASTA I UNAPREĐENJA POSLOVANJA, predsjednik Uprave Croatia Airlines, Republika Hrvatska

11:50 - 12:30

FOTOGRAFISANJE / PRESS / KAFE PAUZA/ NETWORKING

Mjesto: PEUA, 1.sprat

  • Foto & caffe: Aula/ HOSTING: Miroslav Kreminac
  • Press: Conference room 1. HOSTING: Marijana Petković

 

12:30 - 16:00      RAD U SESIJAMA SEKCIJA

                            Mjesto: (PEUA), UČIONICE A-1 i A-2

Plan izlaganja je naveden prema abecednom redu prezentatora. Izmjene plana i satnice izlaganja mogu se usaglašavati sa moderatorima sekcija. Prezentacije radova traju do 8 minuta. U slučaju korištenja prezentacija (PPT), audio i vido prezentacija, dostaviti materijal osobi odgovornoj za tehničku podršku prije početka radnog dijela konferencije.

12:30 – 14:30     SESIJA SEKCIJE (S-I)

                            Prezentacija učesnika (8 minuta)

                               Mjesto: (PEUA), Amfiteatar A-1, prvi sprat

                               Moderatori: Bogdana Vujnović-Gligorić, Vesna Novaković

                               Sekretar: Aljoša Kostić

 

12:30-12:38

NedeljkoŠikanjić

ZoranŽ.Avramović  

Esad Jakupović

IOT – EFFECT ON ECONOMY WITH LEADING SOLUTION PROVIDER CASE STUDY

12:38-12:46

Velibor Srdić 

MilanNešić  

Sanel Jakupović

METRIJSKE KARAKTERISTIKE UPITNIKA PRIMIJENJENOG U PROCJENI KVALITETA USLUGA VISOKOŠKOLSKIH INSTITUCIJA U REPUBLICI SRPSKOJ

12:46-12:54

Milanka Aleksić                           Bogdana Vujnović-Gligorić            Amira Hasanović

STANJE I PERSPEKTIVE FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA U REPUBLICI SRPSKOJ

12:54-13:02

Ivan Novak

NONLINEAR ADJUSTMENTS IN THE EXPORT-LED GROWTH HYPOTHESIS: RE-EXAMINING THE HUNGARIAN CASE

13:02-13:10

Bogdana Vujnović-Gligorić             Milanka Aleksić                                 Marijana Soldatović

INFORMACIONA OSNOVA ZELENOG RAČUNOVODSTVA

13:10-13:18

Vesna Novaković                                    Velibor Peulić                                       Goran Matijević

INOVACIJA KAO POKRETAČ EKONOMSKOG RAZVOJA

13:18-13:26

Vesna Novaković                                    Velibor Peulić                                       Ajdin Mešić

SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU – OSNOV ZA EKONOMIČNO, EFIKASNO I EFEKTIVNO KORIŠĆENJE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

13:26-13:34

Vlatka Bilas

FOREIGN DIRECT INVESTMENT TRENDS

13:34-13:42

Jamila Jaganjac 

Ibrahim Obhođaš 

Darijo Jerković

FORECAST OF E-COMMERCE GROWTH IN BOSNIA AND HERCEGOVINA

13:42-13:50

Fisnik Ferati 

Maja Tripunoska 

Mirko Tripunoski

MEHANIZMI ZA PRIMENU OTVORENIH INOVACIJA – PRAKSE U PRIVREDNOM OKRUŽENJU

13:50-13:58

Maja Tripunoska 

Borče Sibinovski  

Mirko Tripunoski

ZELENA EKONOMIJA I EKONOMSKI RAST (ODNOSI I RELACIJE)

13:58-14:06

Milenko Stanić 

Momir Lazarević 

Tamara Stanić

KLJUČNI TRENDOVI DRUŠTVENOG RAZVOJA KOJI DETERMINIŠU NAŠU BUDUĆNOST – IZ UGLA DNEVNE ŠTAMPE, REPUBLIKA SRPSKA I REGION

14:06-14:14

Omer Kurtanović

IZABRANE PRIMENE OPTIMIZACIJE U EKONOMIJI UZ PODRŠKU EKONOMETRIJE

14:14-14:22

Radule Tošović

NEKI ANALITIČKI ASPEKTI USPEŠNOG FUNKCIONISANJA MINERALNE EKONOMIJE U FUNKCIJI DRUŠTVENO-EKONOMSKOG RAZVOJA ZEMLJE

14:22-14:30

Saudin Terzić 

Wolfgang Berger

ORGANIZATION TAX ADMINISTRATION IN THE FUNCTION REDUCTION TAX EVASION

 

14:30 - 16:00      RUČAK / NETWORKING

                               Mjesto: PEUA, Aula, prvi sprat

 

12:30 – 14:30     SESIJA SEKCIJE (S-II)

                            Prezentacija učesnika (8 minuta)

                               Mjesto: (PEUA), UČIONICA A-2, prvi sprat

                               Moderatori: Dragan Kolev, Mirjana Landika

                               Sekretar: Živana Kljajić

 

12:30-12:38

Tanja Gavrić

STRATEGIJE UPRAVLJANJA SUKOBIMA U OBITELJSKIM PODUZEĆIMA: PRIMJER PRAKSE U BOSNI I HERCEGOVINI

12:38-12:46

Vedran Šupuković 

Sanel Jakupović 

Ibrahim Obhođaš

MODELING THE MANAGEMENT PROCESS IN THE FUNCTION OF LONG-TERM GOAL FULFILLMENT IN CROATIAN COMPANIES

12:46-12:54

Mirjana Landika 

Vanja Sredojević 

Dragan Stavišljević

STOHASTIČKI ASPEKTI MARKETING STRATEGIJE USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA TERITORIJI RS/BiH

12:54-13:02

Željko Josić

E-UPRAVA KAO PROTAGONIST DOBRE UPRAVE

13:02-13:10

Bojan Lazendić  

Jelena Bilić

ZNAČAJ I ULOGA FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA U OTKRIVANJU PREVARA U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

13:10-13:18

Branko Velov 

Dragan Kolev

PREDSTAVLJANJE ŽENSKOG TELA U JAVNOJ SFERI

13:18-13:26

Nebojša Jotov  

Dragan Kolev

ZDRAVSTVENO PREVENTIVNI PROGRAMI U FUNKCIJI POBOLJŠANJA MORFOLOŠKOG STATUSA ŽENA I UNAPREĐENJA KVALITETA ŽIVOTA

13:26-13:34

Ružica Škurla Babić 

Maja Ozmec-Ban  

Jasmin Bajić

EVALUATION OF UNCONSTRAINING METHODS IN AIRLINE’S REVENUE MANAGEMENT SYSTEMS

 

13:50-14:30

DISKUSIJA UČESNIKA I ZAKLJUČCI SESIJE

 

14:30 - 16:00      RUČAK / NETWORKING

                               Mjesto: PEUA, Aula, prvi sprat

 

----------------------------- Drugi poziv za učešće -----------------------------