EDASOL 2014

Održana IV međunarodna naučna konferencija „EDASOL 2014“

 

NAUČNI MILJE DAO PREPORUKE ZA POVEĆANJE ZAPOSLENOSTI

 

Vise od trideset radova autora iz zemalja širom  svijeta predstavljeno je na naučno-stručnoj konferenciji „EDASOL 2014“, koju je krajem oktobra četvrtu godinu za redom organizovao Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta „Apeiron“.

-Tema „EDASOL-a“  ove godine jeste „Obrazovanje i migracije u funkciji povećanja zaposlenosti“. U proteklih par decenija veliki broj građana iz Bosne i Hercegovine otišao je da živi u inostranstvo i njih što prije treba uključiti u razvoj svoje matične države. Ovakvim temama i mi, naučni radnici, moramo dati na važnosti kako bismo doprinijeli uspostavljanju stabilnosti regiona, istakao je profesor doktor Sanel Jakupović, predsjednik Organizacionog odbora konferencije.

Učesnica ovog naučnog skupa, dr Selma Porobić, direktor Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, koji djeluje pri Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, naglasila je da u fokusu istraživanja migracija treba biti čovjek kao baza za razvoj humanog kapitala, a tek onda statistike i analize koje daju preporuke za zemlje porijekla migranata. 

Autori iz Meksika, Italije, Austrije, Njemačke, Grčke i mnogih drugih zemalja u okruženju po tradiciji učestvuju na „EDASOL“-u, a prvi put ove godine učešće su uzeli i autori iz Kine i Indije.

 

 

Banja Luka, 28. oktobar 2014.godina                                               Služba za odnose sa javnošću