ICAMA 2009

Oblasti razmatranja

 •    Istraživanje i tehno-razvoj u oblasti eko-bezbjednosti
 •     Zagađivači radne i životne sredine
 •     Kvalitet i integrisani sistem eko-menandžmenta
 •     Metrologija i ISO standardi u zaštiti životne sredine
 •     Pravno-ekonomski aspekti u eko-bezbjednosti
 •     Nauka i znanje u funkciji kvaliteta životne sredine
 •     Komunikaciona kompetetnost u zaštiti životne sredine
 •     Informacione tehnologije u kvantifikaciji uticaja na radnu i životnu sredinu
 •     Eko-bezbjednost hrane i vode u životnom ambijentu
 •     Ekološko obrazovanje i etički pristup o razrešenju problema
 •     Eko-bezbjednost u funkciji zdravlja i kvaliteta života
 •     Eko-turizam i biodiverzitet kao resursi zemlje
 •     Upravljanje otpadom u urbanim sredinama
 •     Upravljanje NHB rizicima u vanrednim situacijama
 •     Upravljanje rizikom u transportu opasnog tereta
 •     Reinženjering procesa – nov prilaz rekonstrukciji organizacije eko-bezbjednosti
 •     Sredstva i oprema u sistemu zaštite životne sredine
 •     Informisanje javnosti iz oblasti eko-bezbjednosti
 •     Ostala pitanja, od značaja za kvalitet zaštite i unapređenja životne sredine

Za više informacija posjetite naš web sajt: www.apeironsrbija.edu.rs

ICAMA 2009
Ekološka bezbjednost u postmodernom ambijentu