Edasol 2012

UNAPREĐENJE ŽIVOTNOG STANDARDA I SOCIJALNA INKLUZIJA U VREMENU KRIZE

Cilj skupa je okupljanje akademske zajednice i drugih relevantnih učesnika u funkciji sveobuhvatnog razmatranja i prezentovanja rezultata istraživanja i rada u odnosu na dostignuti nivo životnog standarda i socijalne inkluzije u zemaljama u razvoju (LDC) u vremenu pojave opšte krize.

Naročita pažnja će biti posvećena borbi protiv siromaštva i socijalne ekskluzije u svjetlu ispunjavanja Milenijumskih ciljeva razvoja i ciljeva Programa Evropa 2020, posebno sa aspekta zemalja regiona Zapadnog Balkana.

Slijedom navedenog, naučni skup „EDASOL 2012“ će pokušati da determiniše i obuhvati i moguće strategije koje se nude i/ili stoje na raspolaganju zemljama u cilju smanjenja uticaja krize i njenog potpunog prevazilaženja.

Naročita pažnja će biti posvećena borbi protiv siromaštva i socijalne ekskluzije u svjetlu ispunjavanja Milenijumskih ciljeva razvoja i ciljeva Programa Evropa 2020, posebno sa aspekta zemalja regiona Zapadnog Balkana.