Program rada 2011

EDASOL 2011 PROGRAM RADA KONFERENCIJE
ČETVRTAK, 22. septembar 2011.

 • Dolazak i smještaj učesnika naučnog skupa koji žive izvan Banjaluke u hotelu „Bosna“, ili po izboru, lista hotela na internet stranici www.banja-luka-hotels.eurobookings.com
 • Zajednička večera u 20,00 časova u restoranu hotela „Bosna“, adresa Kralja Petra I Karađorđevića 97, 78000 Banja Luka.

PETAK, 23. septembar 2011.

 • 09,30-10,00 Registracija učesnika u Amfiteatru Panevropskog univerziteta Apeiron
 • 10,00-10,45 Svečano otvaranje Konferencije
 • 10,45-11,00 Kafe pauza
 • 11,00-13,30 RADNI DIO SKUPA - PLENARNA SEDNICA

Prezentacija radova u trajanju 5-8 minuta. U slučaju korišćenja video bima prezentacije dostaviti odgovorno licu pre početka radnog dela Konferencije.

 • 11,00-11,08 Kulić Mišo TEHNOLOŠKA RACIONALNOST I SVIJET PRIRODE
 • 11,09-11,17 Berger Wolfgang, Wakounig Marian VALUE ADDED TAX AND DESIGNATION THE PLACE OF SUPPLY IN THE EUROPEAN UNION - POREZ NA DODANU VRIJEDNOST I ODREĐIVANJE MJESTA PROMETA U EVROPSKOJ UNIJI
 • 11,18-11,26 Grgić Radenka KORELACIJA NIVOA DIREKTNIH STRANIH INVESTICIJA I RAŠIRENOSTI KORUPCIJE, TE DRUGIH POLITIČKIH I EKONOMSKIH INDIKATORA
 • 11,27-11,35 Peulić Velibor, Jugo Elvir LOGISTIČKI SISTEMI U BOSNI I HERCEGOVINI U PROCESU TRANZICIJE U EVROPSKU UNIJU I TEŽNJE ZA SAMOODRŽIVOST TRANSPORTA
 • 11,36-11,44 Karalić Amir, Veledar Zijo JAVNI PRIHODI KAO MJERILO EKONOMSKOG RASTA
 • 11,45-11,53 Vujnović Bogdana, Kumalić Ismet DIREKTNA STRANA ULAGANJA I RAZVOJ ENERGETSKOG SEKTORA
 • 11,54-12,02 Risteski Temelko, Todorova Elena, Džafče Sejdefa PRAVO NA OBRAZOVANJE U FUNKCIJI STICANJA ZNANJA KAO RESURSA RAZVOJA
 • 12,03-12,11 Čaušević Nedim, Peulić Velibor RIZIK KAO OSNOV IZGRADNJE INTEGRISANOG SISTEMA I SISTEMA UPRAVLJANJA ZNANJEM
 • 12,12-12,20 Filijović Marko, Đorđević Ivica GOEKONOMSKI POTENCIJAL ZAPADNOG BALKANA I PROCES PRIKLJUČENJA EVROSPKOJ UNIJI
 • 12,21-12,29 Stojanović Vladimir, Ćorluka Dinko STRATEGIJA RAZVOJA KOMPETETNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ ZASNOVAN NA ZNANJU
 • 12,30-12,38 Zajmi Sandra UTICAJ INFLACIJE NA USPOSTAVLJANE MAKROEKONOMSKE STABILNOSTI U PROCESU TRANZICIJE REPUBLIKE SRBIJE
 • 12,39-12,47 Đukić Veljko, Kovačević Dušan MARKETING U FUNKCIJI PRIBLIŽAVANJA BOSNE I HERCEGOVINE EUROPSKOJ UNIJI U PODRUČJU UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM
 • 12,48-12,56 Nikezić Srđan , Jakupović Sanel LIDERSTVO I KVALITET, KAO POSLOVNA PARADIGMA USPEŠNOSTI RADA U ORGANIZACIJI PRETPOSTAVKA PRIDRUŽIVANJA EU
 • 13,00-13,30 Izlaganja autora čiji radovi će biti naknadno objavljeni i diskusija
 • 13,30-14,30 Koktel
 • 14,30-17,30 RADNI DIO SKUPA - PLENARNA SEDNICA
 • 14,30-14,38 Laketa Marko, Laketa Luka PROMOCIJA U FUNKCIJI RAZVOJA SRBIJE
 • 14,39-14,47 Mitrović Ljubinko PORESKI PREKRŠAJI U RS I BIH
 • 14,48-14,56 Bajić Milan MARKETING STRATEGIJE I MODEL RAZVOJA U PERIODU RECESIJE
 • 15,04-15,12 Čaušević Nedim, Simović Dragan KONKURENTNOST - USLOV ZA USPJEŠNOST NA TRŽIŠTU
 • 15,13-15,21 Jovanović Radica, Jančetović Mila, Cvijić Jana BEZBEDNOST PROIZVODA I ZAŠTITA POTROŠAČA
 • 15,22-15,30 Kovačević Dušan, Đukić Veljko SPECIFIČNOSTI MENADŽMENTA U STEČAJU KROZ STEČAJNU REORGANIZACIJU
 • 15,31-15,39 Mehić Edin EFEKTI CARINA I CARINSKE POLITIKE U USLOVIMA TRANZICIJE I PRIDRUŽIVANJE EU
 • 15,40-17,00 Izlaganja autora čiji radovi će biti naknadno objavljeni i diskusija
 • 17,00-17,30 ZAKLJUČNE PORUKE I ZATVARANJE NAUČNOG SKUPA