​AGENDA EDASOL 2 0 1 8

A G E N D A

VIII. Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju

i životnom standardu

E D A S O L   2 0 1 8

Economic development  and Standard of living

Tema:

LJUDSKI KAPITAL, ZNANJE, NAUKA, OBRAZOVANJE I INOVACIJE – KLJUČNI FAKTORI DRUŠTVENO-EKONOMSKOG RAZVOJA ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE

www.edasol-au.com

 

26-27.oktobar 2018. – Banja Luka

AGENDA  EDASOL 2018

[ Jzici: Engleski/Slovenački / jezici naroda u BiH ]

Organizator zadržava pravo izmjene agende.

Četvrtak, 25.oktobar, 2018

19:00     Svečana večera (Party dress code / Business dress code)

Mjesto: Restaurant Hotel „Bosna“, 1st floor, Address: Kralja Petra I Karađorđevića 97, Banja Luka

Petak, 26.oktobar, 2018 (DAN KONFERENCIJE)

Desk za registraciju biće otvoren od 09:30 – 17:00

Mjesto: Panevropski univerzitet Apeiron (PEUA), ulaz, prvi sprat (Učionica 3: garderoba za učesnike)

10:30 – 11:50

 

CEREMONIJA OTVARANJA, DOBRODOŠLICA

Mjesto: (PEUA), Amfiteatar A-1, prvi sprat

Predsjedavanje: Sanel Jakupović

Radno predsjedništvo: Malči Grivec, Jasmin Bajić, Božidar Stavrić, Vedran Šupuković, Wolfgang Berger

10:30 – 10:40

Sanel Jakupović – otvaranje i dobrodošlica

Dekan Fakulteta poslovne ekonomije

Predsjednik organizacionog odbora EDASOL, Univerzitet Apeiron

10:40 – 10:45

Zoran Ž.Avramović – dobrodošlica

Akademik, Rektor Panevropskog univerziteta Apeiron

10:45 – 10:50

Malči Grivec – dobrodošlica

Dekanica Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Univerza v Novem mestu, Slovenija

10:50 - 11:50

PANEL SESIJA (P-1)  / UVODNI REFERATI

Mjesto: (PEUA), Amfiteatar A-1

MODERATOR: Sanel Jakupović; SEKRETAR: Elvedina Tatarević

10:50 – 11:10

Božidar Stavrić – STICANJE ZNANJA U CILJU PODIZANJA SVESTI O ODRŽIVOM RAZVOJU, Profesor emeritus, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

11:10 – 11:30

Malči Grivec – EKONOMSKI RAZVOJ SLOVENIJE PRIJE, TOKOM I NAKON PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI, Dekanica Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Univerza v Novem mestu, Slovenija

11:30 – 11:50

Vedran Šupuković – Sinteza znanosti i prakse u suvremenom poslovnom svijetu - primjeri iz Hrvatske, docent, doktor ekonomski znanosti, CIAK, d.o.o.Zagreb, Hrvatska

11:50 - 12:30

FOTOGRAFISANJE / PRESS / KAFE PAUZA/ NETWORKING

Mjesto: PEUA, 1.sprat

  • Foto & caffe: Aula/ HOSTING: Miroslav Kreminac
  • Press: Conference room 1. HOSTING: Marijana Petković

 

 

12:30 - 16:00        RAD U SESIJAMA SEKCIJA

                            Mjesto: (PEUA), UČIONICE A-1, A-2, i A-5

Plan izlaganja je naveden prema abecednom redu prezentatora. Izmjene plana i satnice izlaganja mogu se usaglašavati sa moderatorima sekcija. Prezentacije radova traju do 8 minuta. U slučaju korištenja prezentacija (PPT), audio i vido prezentacija, dostaviti materijal osobi odgovornoj za tehničku podršku prije početka radnog dijela konferencije.

12:30 – 14:30     SESIJA SEKCIJE (S-I)

                            Prezentacija učesnika (8 minuta)

                               Mjesto: (PEUA), Amfiteatar A-1, prvi sprat

                               Moderatori: Bogdana Vujnović-Gligorić, Nina Uremović

                               Sekretar: Elvedina Tatarević

12:30-12:38

NERMAN LJEVO, RAMO ISAK

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE I ORGANIZACIJSKA KULTURA

12:38-12:46

ĐURO MIKIĆ, ŽELJKO RAČIĆ, NEVEN MIKIĆ

MODELIRANJE PREFERENCIJA U FUNKCIJI VIŠEKRITERIJUMSKE OPTIMIZACIJE

12:46-12:54

MIRKOVIĆ SPASENIJA

UTICAJ STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA NA RAZVOJ BOSNE I HERCEGOVINE

12:54-13:02

VESNA NOVAKOVIĆ

INOVACIJA KAO POKRETAČ EKONOMSKOG RAZVOJA

13:02-13:10

BRANE NOVAKOVIĆ, RADOSLAV GRUJIĆ

FOOD SAFETY AND QUALITY MANAGEMENT IN PRODUCTION BAKERY PRODUCTS – BENEFITS, IMPORTANCE, COST OF IMPLEMENTATION AND APPLICATION

13:10-13:18

IBRAHIM OBHODAŠ, JAMILA JAGANJAC

THE IMPACT OF DEMOGRAPHIC TRENDS IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON HIGHER EDUCATION, LABOUR MARKET EFFICIENCY AND INNOVATION

13:18-13:26

MUSTAFA MEHANOVIĆ, NERMIN PALIĆ

A MODEL OF MANAGING THE URBAN MOBILITY PLANNING PROCESS

13:26-13:34

NERMIN PALIĆ, LEONARDO PAVIČIĆ

URBAN MOBILITY INDEX: CASE STUDY SARAJEVO

13:34-13:42

VELIBOR PEULIĆ, GORAN MATIJEVIĆ

NAJČEŠĆI UTVRĐENI PREKRŠAJI IZ ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU EUROPSKE UNIJE NA PRIMJERU REPUBLIKE HRVATSKE

13:42-13:50

RISTIĆ MAJA, TADIĆ DARKO

ADAPTIVNI MENADŽMENT POZORIŠTA: MJUZIKL IZMEĐU TRŽIŠTA I INSTITUCIJE

13:50-13:58

RUŽICA ŠKURLA BABIĆ, MAJA OZMEC-BAN, JASMIN BAJIĆ

A REVIEW OF RECENT TRENDS IN AIRLINE ANCILLARY REVENUES

13:58-14:06

VEDRAN ŠUPUKOVIĆ, SANEL JAKUPOVIĆ, ZVONKO MERKAŠ

OPERATIONAL LEVERAGE AS A SOURCE OF PROFITABILITY OF BUSINESS IN CROATIA

14:06-14:14

TIJANA ŠOJA, ZUMRETA GALIJAŠEVIĆ, EMINA ĆEMAN

TESTIRANJE HIPOTEZE O EFIKASNOSTI FINANSIJSKOG TRŽIŠTA: PRIMJER BOSNE I HERCEGOVINE

14:14-14:22

SAUDIN TERZIĆ, BERGER DR WOLFGANG, ŽIVANA KLJAJIĆ

DETERMINANTE PORESKE EVAZIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

14:22-14:30

RADULE TOŠOVIĆ

EKSPERTSKA GEOLOŠKA ZNANJA I GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

MINERALNIH SIROVINA U FUNKCIJI RAZVOJA MINERALNE EKONOMIJE

 

14:30 - 16:00        RUČAK / NETWORKING

                               Mjesto: PEUA, Aula, prvi sprat

12:30 – 14:30     SESIJA SEKCIJE (S-II)

                            Prezentacija učesnika (8 minuta)

                               Mjesto: (PEUA), UČIONICA A-5, prvi sprat

                               Moderatori: Dragan Kolev, Jana Aleksić-Anđelić

                               Sekretar: Živana Kljajić

 

12:30-12:38

VLATKA BILAS, MILE BOŠNJAK, ZRINKA LACKOVIĆ VINCEK

THE NET EXPORTS DYNAMICS OF THE EUROPEAN POST-TRANSITION

COUNTRIES: THE DYNAMIC FACTOR APPROACH

12:38-12:46

CINAC DŽEMAL

IMPLEMENTACIJA MODELA PARK & RIDE SISTEMA U SARAJEVU

12:46-12:54

VELJKO ĐUKIĆ, BILJANA ĐUKIĆ, OGNJEN ĐUKIĆ

UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA KAO PODRŠKA EKONOMSKOM RAZVOJU

12:54-13:02

KATARINA DRŽAJIĆ LAKETIĆ, MARKO LAKETA

ZNAČAJ ENGLESKOG JEZIKA U SAVREMENOJ POSLOVNOJ

KOMUNIKACIJI

13:02-13:10

ZUMRETA GALIJAŠEVIĆ, NINA UREMOVIĆ

MAKRO I MIKRO FAKTORI NEKVALITETNIH KREDITA

13:10-13:18

NEZIR HUSEINSPAHIĆ, DŽEMAL KULAŠIN, SADIK BAHTIĆ

DIMENZIJE USLUŽNE PONUDE, KAO PRETPOSTAVKA GRAĐENJA DUGOROČNIH ODNOSA SA KUPCIMA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA

13:18-13:26

ŽIVANA KLJAJIĆ, NINA UREMOVIĆ, BOGDANA VUJNOVIĆ GLIGORIĆ

ANALIZA SIGURNOSNIH ASPEKATA KORIŠĆENJA RAČUNOVODSTVA U OBLAKU

13:26-13:34

DRAGAN KOLEV, VEDRAN ŠUPUKOVIĆ

GEOPOLITIČKI ASPEKT RAZVOJA ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE

13:34-13:42

HELENA LAJŠIĆ

STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA I SISTEMI POSLOVNE INTELIGENCIJE U SVRSI DRUŠTVENO-EKONOMSKOG RAZVOJA

13:42-13:50

LANDIKA MIRJANA, SREDOJEVIĆ VANJA, BAJIĆ GORDAN

MODELIRANJE INTERKORELACIONIH FAKTORA RADNE EFIKASNOSTI U FUNKCIJI STEPENA MOTIVISANOSTI ZA OBRAZOVANJE I RADNO USAVRŠAVANJE

13:50-13:58

NERMAN LJEVO

UTJECAJ BAZIČNOG TIPA ORGANIZACIJE NA STRATEGIJE ULASKA PREDUZEĆA NA STRANO TRŽIŠTE

13:50-14:30

DISKUSIJA UČESNIKA I ZAKLJUČCI SESIJE

14:30 - 16:00        RUČAK / NETWORKING

                               Mjesto: PEUA, Aula, prvi sprat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30 – 14:30     POSLOVNA SESIJA „Inovacije i upravljanje inovacijama“

                            PROMOCIJA KNJIGE: „Upravljanje inovacijama“, autor Vesna Novaković

                            Prezentacija kompanija (8 minuta)

                               Mjesto: (PEUA), Učionica A-2, prvi sprat

                               Moderator: Vesna Novaković

12:30-12:40

VESNA NOVAKOVIĆ

UVODNA RIJEČ MODERATORA POSLOVNE SESIJE I AUTORA PUBLIKACIJE

12:40-12:50

MILANKA ALEKSIĆ

UVODNA RIJEČ RECENZENTA KNJIGE

12:50-13:00

„WISCHT DOBOJ“

PREZENTACIJA KOMPANIJE (mašinska industrija)

13:00-13:10

„DVC SOLUTIONS“ BANJA LUKA

PREZENTACIJA KOMPANIJE (IT industrija)

13:10-13:20

“DEV studio” BANJA LUKA

PREZENTACIJA KOMPANIJE (IT industrija)

13:20-13:-30

„Krajina klas“ Banja Luka

PREZENTACIJA KOMPANIJE (prehrambena industrija)

13:30-13:40

„Smart office“

PREZENTACIJA KOMPANIJE (uslužna djelatnost)

13:40-14:30

DISKUSIJA UČESNIKA I ZAKLJUČCI SESIJE

 

14:30 - 16:00        RUČAK / NETWORKING

                               Mjesto: PEUA, Aula, prvi sprat

 

l Jakupović