TEMATSKE OBLASTI

  • Dostignutinivo  životnog standarda zemalja u razvoju (LDC) i trendovi razvoja životnog standarda u zemaljama regiona Zapadnog Balkana;
  • Uticaji  krize na životni standard i socijalnu inkluziju;
  • Borba za smanjenje siromaštva i socijalne ekskluzije Kriza u Evropskoj Uniji i njene posljedice na okruženje;
  • Razvoj mogućih  strategija za unapređenje životnog standarda i socijalne inkluzije u vremenu krize.