USLOVI ZA OBJAVLJIVANJE RADA

  • Radovi se recenziraju i biće štampani u posebnom zborniku.
  • Kotizacija iznosi 50 € (100 KM) po radu, najviše 3 autora po radu i jedan autor na dva rada.
  • Kotizacije u KM se mogu uplatiti na žiro račun Panevropskog univerziteta “Apeiron” broj 555 007 0122 4960 28 (sa naznakom “za naučni skup EDASOL 2011. ), ili na devizni račun (u EUR)  kod Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, Swift code: RZBABA2S; Address: Zmaja od Bosne bb, Sarajevo BiH; IBAN code: BA391611450000306895, Beneficiary name: APEIRON Panevropski univerzitet, Beneficiary Address: Vojvode Pere Krece 13, kao i lično na dan održavanja skupa.
  • Kotizacija obuhvata: akreditacioni materijal, koktel, zbornik radova, certifikat.