Datum i mjesto

„EDASOL 2012“: Na temu: "Unapređenje životnog standarda i socijalna inkluzija u vremenu krize" održaće se u amfiteatru Panevropskog univerziteta APEIRON u Banja Luci 2-13.10.2012. .godine.
 

Adresa: Bosna i Hercegovina/RS, ulica Pere Krece 13, Banja Luka.