Uvodničari

apeiron

Проф. др Борштнар Клјајић Мирјана

"Оцена дигиталне зрелости малих и средњих предузећа у Словенији"

Др Мирјана Кљајић Борштнар је редовни професор на предмету Информациони системи на Факултету организационих наука Универзитета у Марибору. Њено истраживање се фокусира на системе за подршку одлучивању, рударење података, организационо учење и дигитализацију.

   
apeiron

Проф. др Ћирковић Мaрко

"Неуро „CSR“: преиспитивање еколошких комуникација и одрживо понашање потрошача."

Доцент на Факултету организационих наука Универзитета у Београду на Катедри за менаџмент, технологију, иновације и одрживи развој и истраживач у Центру за управљање животном средином и одрживи развој Факултета организационих наука Универзитета у Београду.

   
apeiron

Бајић Андреј

"Утицај климатских промена на финансијски систем ЕУ"

Андреј Бајић, стручњак у области квантитативних финансија.