Uvodničari

apeiron

Saša Jovanović

Saša Jovanović, direktorka Visoke škole modernog biznisa, Beograd, Srbija

   

 

apeiron

Adis Burazerović

Adis Burazerović, Publicis sapient, London, Engleska, Velika Britanija, koji posjeduje značajno iskustvo u pokretanju promjena kroz tehnologiju u velikim organizacijama kroz sve digitalne kanale

 

   

 

apeiron

Krunosalv Ris

Krunosalv Ris, Konsultant za digitalnu transformaciju, Osijek, Hrvatska., koji će prezentovati rad na temu “Strateški pristup digitalnoj transformaciji – O čemu konsultanti za digitalnu transformaciju treba da vode računa kada sprovode process digitalne transformacije”