Sponzorstvo

Zainteresovani subjekti (preduzeća, institucije i ostali) mogu biti sponzori skupa na sljedeći način:

  • Prezentacija putem “info-štanda”, 300 KM / 150 EUR (uključen PDV)
  • Multimedijalna prezentacija, uključujući i „infoštand“, 500 KM / 250 EUR (uključen PDV)