Odbori

Programski odbor

51 članova iz 19 zemalja

Grandov Zorka (Srbija), predsjednik

Zefi E. (Albanija)

Wakounig M. (Austrija)

Berger W. (Austrija)

Stiasny M. (Austrija)

Claessens E. (Belgija)

Hašić E. (Bosna i Hercegovina)

Jakupović E. (Bosna i Hercegovina)

Antoaneta V. (Bugarska)

Baltov M. (Bugarska)

Ratković R. (Crna Gora)

Ognjanović V. (Crna Gora)

Kandžija V. (Hrvatska)

Bilas V. (Hrvatska)

Morić V. (Hrvatska)

Hunjet A. (Hrvatska)

Franc S. (Hrvatska)

Villa A. (Italija)

Moscheni D. (Italija)

Feng C. (Kina)

Li Zhang (Kina)

Mustafić A. (Holandija)

Mujagić E. (Holandija)

Wolfgang H.M. (Njemačka)

Gellert L. (Njemačka)

Paszek Z. (Poljska)

Iordache E. (Rumunija)

Jurjev V.M. (Rusija)

Karpunina E.K. (Rusija)

Pakhomov M.A. (Rusija)

Nikolajevič V.M. (Rusija)

Tripunovski M. (Sjeverna Makedonija)

Biljan J. (Sjeverna Makedonija)

Jolevska E.D. (Sjeverna Makedonija)

Ivanovska S. (Sjeverna Makedonija)

Rosi B. (Slovenija)

Kramberger T. (Slovenija)

Kumar A. (Slovenija)

Grivec M. (Slovenija)

Blažić M. (Slovenija)

Avramović Z. (Srbija)

Vunjak N. (Srbija)

Živković A. (Srbija)

Bubanja V.M. (Srbija)

Barjaktarović S. (Srbija)

Caliyurt K.T. (Turska)

Buyukmirza K. (Turska)

Pukdemir R. (Turska)

Burkcin E. (Turska)

Ozbirecikli M. (Turska)

Dinh Tran Ngoc Huy (Vijetnam)

Organizacioni odbor

 

Jakupović Sanel, predsjednik                            Petković Marijana

    Stojanović Vladimir                                     Dujaković Maja

         Aleksić Siniša                                         Dugonjić Zorica

    Uremović Darko                                         Tomić Siniša

     Vučenović Radovan                                  Tatarević Elvedina

 

Sekretarijat konferencije

  Tehnički sekretar                                       Aljoša Kostić

        Web dizajn:                                        Alen Tatarević

   Grafički urednik:                                       Sretko Bojić

                    E-mail:                                      edasol@apeiron-edu.eu

              Web site:                                      www.edasol-au.com

                                                     Telefon:                     +387(0)51 247 927; +387 (0)51 247 971; (0)65 919 505