10 Godina Edasola

Povodom deset godina održavanja Međunarodne naučne konferencije o ekonomskom razvoju i životnom standardu – Economic Development and Standard of Living “EDASOL” – želimo da čestitamo i zahvalimo svim učesnicima i autorima.

Skoro 1000 učesnika iz više od 30 zemlja je istraživalo i izlagalo na ekonomske i šire društvene teme o Bosni i Hercegovini, regionu i šire u svetu. Započeli smo sa temom životnog standarda, istraživali strane investicije i globalizaciju i ove godine stigli do ekonomskih posledica vanredne situacije izazvane pandemijom virusa Kovid-19.

Želimo de izrazimo zahvalnost na podršci osnivačima Univerziteta APEIRON, kao i upravi i stručnim službama. Takođe zahvaljujemo na saradnji programskom i organizacionom odboru konferencije.

 

Prof. emeritus Dr. Zorka Grandov, predsjednik programskog odbora

Prof. Dr. Sanel Jakupović, predsjednik organizacionog odbora

 

Banja Luka, 13.11.2020.