Prezentacije

Prezentacije radova trebaju trajati do 10 minuta. Autori će imati mogućnost korišćenja kompjutera za prezentacije (Power Point).

U slučaju potrebe biće organizovana i video konferencija (webinar).