Važni datumi

April 5, 2024

Rok za dostavu apstrakata i gotovih radova (za radove koji se kandiduju za potencijalnu objavu u časopisu „EMC Review“ u junu 2024).
Dostava naslova radova i apstrakata (od 150 do 300 riječi) se vrši na obrascu za dostavu apstrakata (preuzeti na linku).


Maj 7, 2024

Obavještenje o prihvatanju apstrakata i gotovih radova (za radove koji se kandiduju za potencijalnu objavu u časopisu „EMC Review“ u junu 2024).


Maj 24, 2024

Rok za dostavu apstrakata i gotovih radova (za radove koji se kandiduju za potencijalnu objavu u časopisu „EMC Review“ u decembru 2024).


Jun 6, 2024

Obavještenje o prihvatanju apstrakata i gotovih radova (za radove koji se kandiduju za potencijalnu objavu u časopisu „EMC Review“ u decembru 2024).