Važni datumi

31. avgust 2021. godine

Rok za dostavu apstrakata i gotovih radova (za radove koji se kandiduju za potencijalnu objavu u časopisu „EMC Review“ u junu 2022).
Dostava naslova radova i apstrakata (od 150 do 300 riječi) se vrši na obrascu za dostavu apstrakata.


26. septembar 2021. godine

Obavještenje o prihvatanju apstrakata i gotovih radova (za radove koji se kandiduju za potencijalnu objavu u časopisu „EMC Review“ u junu 2022).


30. septembar 2021. godine

Rok za dostavu apstrakata i gotovih radova (za radove koji se kandiduju za potencijalnu objavu u časopisu „EMC Review“ u decembru 2022).


31. oktobar 2021. godine

Obavještenje o prihvatanju apstrakata i gotovih radova (za radove koji se kandiduju za potencijalnu objavu u časopisu „EMC Review“ u decembru 2022).


5. novembar 2021. godine

Objavljivanje zvanične agende konferencije.