Važni datumi

30. avgust 2020. godine

Rok za dostavu apstrakata i gotovih radova (za radove koji se kandiduju za recenziju u časopisu „EMC Review“ u decembru 2020).
Dostava naslova radova i apstrakata (od 150 do 300 riječi) se vrši na obrascu za dostavu apstrakata.


25. septembar 2020. godine

Obavještenje o prihvatanju apstrakata i gotovih radova (za radove koji se kandiduju za recenziju u časopisu „EMC Review“ u decembru 2020)


30. septembar 2020. godine

Rok za dostavu apstrakata i gotovih radova (za radove koji se kandiduju za recenziju u časopisu „EMC Review“ u junu 2021)


30. oktobar 2020. godine

Obavještenje o prihvatanju apstrakata i gotovih radova (za radove koji se kandiduju za recenziju u časopisu „EMC Review“ u junu 2021)


1. novembar 2020. godine

Objavljivanje zvanične agende konferencije