Važni datumi

15. novembar 2022. godine

Rok za dostavu apstrakata i gotovih radova (za radove koji se kandiduju za potencijalnu objavu u časopisu „EMC Review“ u junu 2023).
Dostava naslova radova i apstrakata (od 150 do 300 riječi) se vrši na obrascu za dostavu apstrakata.


30. novembar 2022. godine

Obavještenje o prihvatanju apstrakata i gotovih radova (za radove koji se kandiduju za potencijalnu objavu u časopisu „EMC Review“ u junu 2023).


9. decembar 2022. godine

Rok za dostavu apstrakata i gotovih radova (za radove koji se kandiduju za potencijalnu objavu u časopisu „EMC Review“ u decembru 2023).


20. decembar 2022. godine

Obavještenje o prihvatanju apstrakata i gotovih radova (za radove koji se kandiduju za potencijalnu objavu u časopisu „EMC Review“ u decembru 2023).


5. novembar 2021. godine

Objavljivanje zvanične agende konferencije.