Važni datumi

16. oktobar 2020. godine

Rok za dostavu apstrakata i gotovih radova (za radove koji se kandiduju za recenziju u časopisu „EMC Review“ u junu 2021)


30. oktobar 2020. godine

Obavještenje o prihvatanju apstrakata i gotovih radova (za radove koji se kandiduju za recenziju u časopisu „EMC Review“ u junu 2021)


1. novembar 2020. godine

Objavljivanje zvanične agende konferencije