REPRO DI

 UPOREDO SA PROGRAMOM EDASOL 2024 BIĆE ODRŽANA POSLOVNA KONFERENCIJA U OKVIRU PROJEKTA „REPRO digitalna transformacija sektora drvoprerade – REPRO DI“

 

 

 

 POSLOVNA KONFERENCIJA

U okviru projekta „REPRO digitalna transformacija sektora drvoprerade – REPRO DI“, podržanog projektom “Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME” kojeg sufinansiraju Evropska unija i vlada SR Njemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, paralelno sa EDASOL programom održaće se konferencija „SMEs GO DIGITAL - Digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća“.