Kontakt

Aljoša Kostić, tehnički sekretar konferencije

E-mail: edasol@apeiron-edu.eu

Telefon: +387 (0)51 247 927;  +387 (0)51 247 971; (0)65 919 505