Uvodničari

apeiron

Katarina Aškerc Zadravec

Katarina Aškerc Zadravec je prodekan za kvalitet na Ljubljanskoj poslovnoj školi, Slovenija, gde je i rukovodilac za poslove internacionalizacije, kao i predavač i istraživač sa fokusom na internacionalizaciju visokog obrazovanja.

   

 

apeiron

Anita Kulaš Mirosavljević

Anita Kulaš Mirosavljević docent je na Univerzitetu u Slavonskom Brodu, Odjelu za ekonomiju. U svojim istraživanjima poseban naglasak stavlja na istraživanje ljudskih potencijala, komunikacije te etičnosti i društvene odgovornosti svih učesnika koji su uključeni u poslovne procese.

 

   

 

apeiron

Anna Dibała

Anna Dibała - Univerzitet Jan Kočanovski u Kielceu, Fakultet prava i društvenih nauka. Naučna istraživanja se fokusiraju na ulogu države u tržišnoj ekonomiji i društveno-ekonomskoj politici, kao i na procese koji se odvijaju na savremenim tržištima rada.