Kotizacija

KOTIZACIJA ZA JEDNOG UČESNIKA (URAČUNAT PDV)

Krajnji rok za plaćanje kotizacije za učešće na konferenciji:
30. oktobar 2020. godine                               100,00 EUR / 200,00 KM

KOTIZACIJA OBUHVATA:

Organizaciju konferencije, akreditacioni materijal, troškove anonimne recenzije za objavu priloga u časopisu „EMC Review“, jedan štampani primjerak zbornika skupa (program skupa i knjiga apstrakata), certifikat.)

KOTIZACIJU NE PLAĆAJU:

Kotizaciju ne plaćaju studenti i akademsko osoblje Panevropskog univerziteta Apeiron.

PODACI ZA UPLATU KOTIZACIJE:

Kotizacije se mogu uplatiti na žiro račun Panevropskog univerziteta Apeiron:

  • Broj računa za domaća plaćanja (u KM): 567 241 1100 0110 97 (sa naznakom “za naučni skup EDASOL 2020”), ili
  • Broj deviznog računa za strana plaćanja (u EUR) kod Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, Swift code: RZBABA2S; Address: Zmaja od Bosne bb, Sarajevo BiH; IBAN code: BA391611450000306895,
    Beneficiary name: APEIRON Panevropski univerzitet, Beneficiary Address: Vojvode Pere Krece 13.

Svi prihvaćeni radovi nakon pozitivne recenzije biće objavljeni u izdanjima časopisa „EMC Review“ (www.emc-review.com). Objava rada je uključena u troškove kotizacije.