Kotizacija

KOTIZACIJA PO AUTORU (URAČUNAT PDV)

Rok za ranu registraciju i plaćanje kotizacije za učešće na konferenciji:
15. oktobar 2022. godine                               200.00 KM / 100.00 EUR

Krajnji rok za plaćanje kotizacije za učešće na konferenciji:
30. novembar 2022. godine                             300.00 KM / 150.00 EUR

KOTIZACIJA OBUHVATA:

Organizaciju konferencije, akreditacioni materijal, troškove anonimne recenzije za objavu priloga u časopisu „EMC Review“,ručak i osvježenje za vrijeme trajanja skupa, jedan štampani primjerak zbornika skupa (program skupa i knjiga apstrakata), certifikat.)

KOTIZACIJU NE PLAĆAJU:

Kotizaciju ne plaćaju studenti i akademsko osoblje Panevropskog univerziteta Apeiron.

PODACI ZA UPLATU KOTIZACIJE:

Kotizacije se mogu uplatiti na žiro račun Panevropskog univerziteta Apeiron:

  • Broj računa za domaća plaćanja (u KM): 555 007 0022 4960 12 (sa naznakom “za naučni skup EDASOL 2021”), ili
  • Broj deviznog računa za strana plaćanja (u EUR) kod Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, Swift code: RZBABA2S; Address: Zmaja od Bosne bb, Sarajevo BiH; IBAN code: BA391611450000306895,
    Beneficiary name: APEIRON Panevropski univerzitet, Beneficiary Address: Vojvode Pere Krece 13.

Svi prihvaćeni radovi nakon pozitivne recenzije biće objavljeni u izdanjima časopisa „EMC Review“ (www.emc-review.com). Objava rada je uključena u troškove kotizacije.